Jouw product is toegevoegd aan je winkelwagen!

Verder winkelen
This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Betaal achteraf met Billink contact@bankhoesdiscounter.nl +31182726001

Winkelwagen 0

Geen producten meer beschikbaar voor aankoop

Gefeliciteerd! Jouw verzending is nu gratis! Je bent nog 95 verwijderd van gratis verzending.
Subtotaal Gratis

Privacy Policy

BankhoesDiscounter

BankhoesDiscounter spant zich ervoor in om de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website te beschermen. Dit Privacy Statement is van toepassing op ieder gebruik van de website https://BankhoesDiscounter.nl/. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze bepalingen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: (de) ‘AVG’) op 25 mei 2018, wordt in dit Privacy Statement aansluiting gezocht bij de terminologie van de AVG. Voor 25 mei 2018 dient ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gelezen te worden waar AVG staat.

 

Verantwoordelijke

De eenmanszaak “Hootsen IT Solutions” gevestigd te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73054410, hierna: “BankhoesDiscounter”, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Persoonsgegevens

BankhoesDiscounter kan via haar website je naam- en adresgegevens, betaalgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam en IP-adres verwerken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt als je een bestelling plaatst op de website of deze retourneert, als je je registreert op de website of als je je inschrijft om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwsbrief, acties en aanbiedingen of als je een vraag stelt aan BankhoesDiscounter.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking van persoonsgegevens

BankhoesDiscounter verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, ten aanzien van duurzame drinkflessen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt, zoals het bieden van service en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als je aangeeft dat je daarmee akkoord gaat, kan BankhoesDiscounter je persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en je promotiemateriaal sturen over acties en aanbiedingen.

 

Vertrouwelijkheid

BankhoesDiscounter gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen met derden. Uitzondering hierop vormt de gegevensdeling met derden die BankhoesDiscounter diensten verlenen ten behoeve van haar bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld haar server host waarop de website draait en de postbezorgingsdienst.

 

Beveiliging persoonsgegevens

BankhoesDiscounter neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen in lijn met de wettelijke verplichtingen. Zo wordt de website van BankhoesDiscounter gehost op servers in de EER en vindt informatieopslag enkel plaats op beveiligde computers.

 

Cookies

 

De website van BankhoesDiscounter maakt gebruik van cookies; kleine bestandjes die worden gebruikt om je instellingen en voorkeuren voor het gebruik van de website te onthouden. Bij het gebruik van de website word je om toestemming gevraagd voor het gebruik van Cookies voor zover dat wettelijk vereist is. Cookies zijn uit te schakelen via je browser, zie hiervoor bijvoorbeeld de deze toelichting van de Consumentenbond. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze Cookie Policy.

 

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts van de website en diensten van Bankhoesdiscounter gebruik maken als Bankhoesdiscounter toestemming ontvangt je ouders/verzorgers.

 

Uw privacy rechten

Je hebt het recht om BankhoesDiscounter te vragen om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Stuur BankhoesDiscounter een e-mail via contact@bankhoesdiscounter.nl als je van dit recht gebruik wenst te maken. 

 

Aanpassingen in dit Privacy Statement

BankhoesDiscounter is gerechtigd om haar Privacy Statement van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van BankhoesDiscounter.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacy Statement kan je contact met BankhoesDiscounter opnemen via contact@bankhoesdiscounter.nl of vul het contactformulier in. Wij nemen je vraag zo snel mogelijk in behandeling en proberen je vervolgens zo goed mogelijk van dienst te zijn.